Gone Home: практичний нарис локалізації

У розпал літа, коли чи не кожен мріє про відпустку десь подалі від шумливого міста, команда «Шлякбитраф» й далі засиджується допізна з невгамовною жагою  перекласти більше. Поміж роботи над поточними проєктами, представники «Шлякбитрафу» (Тетяна Чередничок та Євген Ткач) брали участь у UTI-Camp 2019, що  проходив з 22 по 28 липня і, зокрема, виступали із презентацією 24-го липня. Відеозапис скоро буде доступним на нашому освітньому каналі Youtube, тож глядіть не проґавте його!

Познайомитися з особливостями цією конференції ви можете за посиланням https://utic.eu/uk. Хтозна, може, наступного року й вам спаде на думку туди податися?

Також читайте: Шлякбитраф на UTIC-2019

Ще однією ідеєю, що спала нам на думку, було поділитись із вами певним практичним досвідом, котрий ми набули багато-багато років тому (насправді, 2017 р.). Повна локалізація Gone Home (пригодницько-дослідницької гри від першої особи, виданої The Fullbright) українською зайняла п’ять місяців – з квітня по серпень 2017 р., а остаточний продукт був випущений 31 серпня 2017 року. Вам цікаво, на які пастки та перешкоди натрапляла наша команда? То перейдімо до справи.

Уся локалізація базована на системі перекладацьких стратегій, запропонованій Ендрю Честерманом з особливою увагою до її прагматичного рівня. Далі будуть проаналізовані декілька прикладів, які ілюструють найбільш поширені перекладацькі стратегії, що їх обрала команда перекладачів.

Приклад І

Like, her band and our zine and her hair and everything are all “anti-authority,” but I watch her in JROTC and she’s doing drills in perfect formation, following orders, no question.

Ну от її гурт, наші журнали, її волосся і багато іншого є вираженням непокори. А з іншого боку — курси військової підготовки юнацтва, де вона ходить у строю та слухняно виконує накази.

Перший приклад культурного фільтрування ми знаходимо в одному з записів у журналі сестри головної героїні – 18-літньої Саманти, де вона описує свою нову шкільну подругу, Лонні.

Згадане в уривку JROTC (Junior Reserve Officer Training Corps) – це спеціальна федеральна програма, котра спонсорується у вищих та середніх школах по всій країні військовими силами Сполучених Штатів Америки. Ця система і в  культурному, і в історичному планах особлива для США, а її основною метою є прищеплення громадянських цінностей, ідеї служіння США, особистої відповідальності та почуття значущості в учнів середніх навчальних закладів.

Оскільки це особливість конкретної країни, цей термін не має цілком рівного відповідника в інших країнах, зокрема і в Україні. Щоб зробити переклад ріднішим для цільової аудиторії, перекладачам слід звернутися до техніки одомашнення і, якщо таке можливо, використати культурний фільтр, знайшовши схоже поняття у цільовій культурі.

Українські перекладачі обрали функціональний еквівалент JROTC і переклали його як «курси військової підготовки юнацтва (КВПЮ)», що сповна передає закладене посилання.

Приклад ІІ

Well, there’s this girl, I think she’s a senior. She’s usually dressed… kind of punk.

Ну, от є така дівчина, мабуть зі старшокласників. Одягається звичайно… трохи по-панківському.

У другому прикладі ми маємо справу з іншим випадком техніки культурного фільтрування, оскільки основний текст містить у собі посилання на специфічну систему навчання в США.

В американських середніх школах та коледжах студенти-першокурсники звуться «freshers», студенти-другокурсники – «sophomores», третьокурсники – «juniors» і четвертокурсники – «seniors». Ці терміни є характерними для Сполучених Штатів, в той час як в інших країнах по цілому світу використовуються цілковито різні системи.

В Україні, натомість, освітня система поділяється на «початкову» (1-4 класи), «початкову середню» (5-9 класи) та «вищу середню» (10-11 класи), що означає те, що американська система найменування відносно року навчання дивно звучатиме для українців, якщо її перекласти дослівно.

В цьому випадку, перекладачі звернулися до функціонального еквіваленту, який буде звучати природно українському гравцю, передавши «senior» нейтральним терміном «старшокласник», що позначає учня, котрий здобуває вищу середню освіту.

Приклад ІІІ

But sometimes I see her in this, like, army uniform? And she’s always drawing in this notebook, looking so intense. I had no idea how I would ever, like, have an excuse to talk to her…

Але деколи буває в чомусь такому, ніби армійська форма. І постійно щось малює у блокноті, така серйозна. Я й гадки не мала, як, ну, заговорити до неї…

Третій приклад демонструє використання техніки іллокуційної зміни, оскільки перекладач передає уточнювальне запитання, яке виражає непевність, розповідним реченням.

Доцільність цього вибору може бути пояснена з прагматичної точки зору і лише з урахуванням контексту. Англійська версія – це аудіозапис, озвучений актором із певною інтонацією, у той час як український переклад відображається на екрані у формі субтитрів. Іллокуційна зміна тут використовується, щоб прояснити послання та уникнути непорозумінь.

Приклад ІV

‘Til I noticed she and her friends hang out and play Street Fighter at the 7-11 every day after school…

Доки не помітила, що вона щоденно після школи в “7-11” грає з друзями у “Street Fighter“…

Четвертий приклад ілюструє техніку упущення, що використовується, коли ми передаємо популярний американський сленговий вираз «to hang out», котрий означає «проводити багато часу в певному місці із кимось; діяти або говорити невимушено, відкрито, в налаштованій до співпраці або нерішучій манері».

У цьому випадку упущення радше буде виправданим, враховуючи, що вираз несе у собі небагато змісту для всієї фрази і не спрямований на те, щоб викликати конкретну реакцію в одержувача. Тим більше, що українське «грає з друзями» несе смисл проведення часу в розслабленому стані.

Приклад V

Write back soon! I miss you, roomie!

Відпиши якнайшвидше! Сумую!

Ще один приклад стратегії упущення ми знаходимо в листі Керол, подруги матері головної героїні – Дженіс Ґрінбраяр, яка використовує неформальну американську форму звертання «roomie» (скорочено від «roommate») у завершальній частині листа.

Перекладачі вирішили упустити це слово через такі причини:

а) українці не мають схожої неформальної фрази на позначення сусідів по кімнаті;

б) обидві жінки вже завершили коледж і більше не ділять між собою кімнату в гуртожитку.

Вищезгадані аргументи вказують на те, що звертання тут просто виступає індикатором приязні, дружніх почуттів, які збереглися в українській версії завдяки підсиленому прислівнику «якнайшвидше» і загальному доброзичливому тоні листа.

Приклад VI

Oh honey, let me tell you, I understand how you feel. Bob and I have had our down periods. It’s become a bit of a way of life, actually… You get used to each other, you live your own lives in the same house, the kids grow up, they go away…

Сонечко, я тебе прекрасно розумію. У нас із Бобом також були кризові часи. Та потім вже й життям стало… Ви звикаєте одне до одного, кожен живе своїм життям в одному будинку, діти підростають, роз’їжджаються…

Цей приклад показує нам випадок зміни інформації, його взято з іншого листа від Керол. У першому реченні оригінального тексту маємо неформальну фразу «let me tell you», яка використовується для того, аби наголосити на змісті твердження та представити думку конкретної особи.

Переклад, натомість, не використовує таку саму синтаксичну структуру, вибираючи наголошення через форму «прекрасно».

Причина цього полягає в тому, що такі багатослівні та комплексні структури не звучать природно для неформальної розмови українською, що виправдовує вибір на користь стратегії упущення.

Приклад VII

I’m sorry, this isn’t helping, is it?! Don’t worry. Terry will get over whatever’s distracting him, things will go back to normal.

Пробач, це не покращує ситуацію. Не турбуйся. Террі розбереться з тим, що його непокоїть, і все повернеться у нормальне русло.

Сьомий приклад знову взятий з листа Керол і демонструє ще один випадок іллокуційної зміни в процесі перекладу. Оригінал містить стверджувальні питальні конструкції. Цей тип підсилень є дуже поширеним і, разом з іншими, веде до створення результату на зразок фраз «Don’t you think?» («Як гадаєш?»). Вирази типу «Right?», «OK?», «huh?», «hey», «eh» часто використовуються в неформальній англійській, щоб заохотити співрозмовника дати власний коментар щойно сказаному, підтримувати розмову живою та досягнути сильнішої взаємодії. У цьому випадку виконується, здебільшого, емоційна функція.

Причини, чому перекладачі обрали стратегію упущення та іллокуційної зміни, полягають в обмеженому використанні таких виразів в українській мові («чи не так?», «авжеж?», «хіба ні?»). Однак, хтось може тут посперечатися, мовляв, тоді втрачається оригінальна емоційна забарвленість цього абзацу, і цей переклад можна було би покращити застосувавши стратегію компенсації.

Приклад VIII

I asked Lonnie what she had to do to get ready to ship out for Basic Training.

Я спитала Лонні, що їй треба, аби підготуватися до від’їзду до військового табору.

Восьмий приклад, узятий із записів у щоденнику Сем, розкриває нам ще один варіант використання стратегії культурного фільтрування. Оригінал містить вираз «Basic Training», що є ще одним прикладом гри слів на військову тематику. Базові тренування США – це програма тренувань новобранців з метою фізичної та психологічної підготовки до служби у війську Сполучених Штатів. Цей термін вказує на широкий спектр тренувальних локацій (базові тренувально-бойові майданчики та навчальні відділення) та їхні навчальні плани. Перекладачі вдалися до техніки узагальнення, щоб уникнути спантеличення цільової аудиторії.

Приклад ІХ

But I shouldn’t be complaining about this good old split-level we’ve had since Bob got transferred to Winnipeg. We just got new vinyl siding. Jealous yet? Let me know if you ever want to trade places…

Та мені нема чого жалітися на цей старий будиночок, який Боб отримав по переїзді у Вінніпеґ. Ми нещодавно зробили вінілове облицювання. Заздриш? Дай знати, якщо захочеш помінятися будинками…

Цей приклад зображає техніку зміни інформації, особливо шляхом упущення, оскільки основний текст містить посилання на своєрідний тип будинків, котрий часто можна зустріти в США, але вкрай рідко, особливо як окреме поняття, в українській культурі. Будинок розділеного типу – це будівля, котра містить певну частину першого поверху на іншому рівні відносно іншої частини, здебільшого через те, що дім збудовано на похилій місцевості.

В Україні такий тип будинків рідко трапляється, що пояснює причину упущення його опису.

Висновок

Підсумовуючи все вище згадане, бачимо, що команда «Шлякбитраф» мала певні перешкоди, пов’язані з прагматичною точкою зору, адже гра описує особливості життя американських підлітків і згадує певні культурні та історичні феномени, які не мають еквівалентів в українській культурі.

Як було продемонстровано у статті, основним пріоритетом перекладачів під час роботи над локалізацією Gone Home було подати текст у такий спосіб, який би краще сприймався його цільовою аудиторією, що проявилось у культурних заміщеннях, упущеннях певних елементів та введенні змін у лад мовлення оригіналу. А якої ви думки про такого роду рішення?

Читайте також:

Локалізація відеоігор: мультимодальні виклики

Дещо про специфіку локалізації

Юлія Гладка та Мар’яна Войцещук

Переклад з англійської: Богдан Передрій

18.08. 19

0 0 голосів
Article Rating
Gone Home: практичний нарис локалізації
0 0 голосів
Article Rating
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Comments
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x