Шлякбитраф: Словник D&D

Шлякбитраф: Словник D&D

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 99 names in this directory beginning with the letter I.
Ice Dragon
льодяний дракон
Ice Dust
Льодяний пил
Ice elementaІ
льодяний елементаль
Ice Hunters
льодяні мисливці
Ice Mephit
льодяний мефіт
Ice Mountains
Крижані гори
Ice salamander
льодяна саламандра
Ice Shard
Уламок криги (здібність)
Ice Storm
Крижана буря
Ice troll
льодяний троль
Icewind Dale
Долина Крижаного Вітру
Icharyd
Ікарид
Icingdeath
Відморозок (меч)
Id Insinuation
Психозавада (закляття)
Identify
Розпізнавання (закляття)
Igarol
Іґарол
Igen Tombelthen
Іґен Томбелтен
Ignatio Phleed
Іґнатіо Флід
Ihtafeer
Ітафір (ракшас)
Ikaida Mourneve
Ікайда Скорботник
Ike Cascadion Vendar
Айк Каскадіон Вендар
Ikros
Ікрос
Ilbratha
Ілбрата (меч)
Iliyr-wood
ільїр (дерево)
Illefarn
Іллефарн
Illithid
ілітид (раса гуманоїдів-мозкожерів)
Illithilich
ілітліч (мн.:ілітлічі) (вид ілітидів)
Illithium
ілітій (метал)
Illusion
ілюзія (школа магії)
Illusion Death
Ілюзія смерті
Illusionist
ілюзіоніст (спеціаліст з ілюзій)
Illusk
Іллуск
Illuskan
Іллускан
Ilmater
Ілматер (бог)
Ilyich
Ільїк (дверґар)
Immune
Невразливість
Immunity To Effect
невразливість до ефекту
Immunity to fatigue
стійкість до втоми
Immunity to Projectile
невразливість до снарядів
Immunity to Spell Level
невразливість до заклинань рівня
Immunity to Weapon
невразливість до зброї
Immurk
Іммурк (пірат)
Imnesvale
Імнесвейл
Imoen
Імоен (злодійка, подруга героя/героїні в Baldur’s Gate)
Imp
бісик (істота)
Impiltur
Імпілтур (королівство)
Improved Chaos Shield
Поліпшений щит безладу (закляття)
Improved Cloak of Protection
Поліпшений плащ захисту
Improved invisibility
Поліпшена невидимість
Improved Mantle
Поліпшений покров (закляття)
Imrae
Імрея
Incendiary Cloud
Запальна хмара
Indeera Lakhan
Індіра Лахан
Infravision
Інфразір
Ingot
Інґот (ґнол)
Inn
корчма
Inner Sea
Внутрішнє море
Innisfall
Іннісфол (село)
Innkeeper
корчмар
Inquisitor
інквізитор, (підклас)
Insane
шалений (рівень важкості)
Insect Plague
Комашина чума
Intelligence
інтелект (характеристика персонажа)
Intelligence Increase
поліпшення інтелекту
Interaction
Взаємодія (вміння)
Intoxication
Сп’яніння
Inventory Full
Інвентар заповнений
Invisibility
Невидимість
Invisibility purge
Очищення невидимості (закляття)
Invisible Stalker
Невидимий ловець
Invocation
мольфарство (школа магії)
Invoke Courage
Викликати відвагу
Invoker
мольфар (спеціаліст із мольфарства)
Ioin Gallchobhair
Йоїн Ґаллчобгейр
Ioin O Gallchobhair
Йоїн О.Ґаллчобгейр
Iol Gem
іол
Ioun stone
юн (камінь з магічними властивостями)
Irenicus
Іренік
Iriaebor
Іраєбор
Iriaeboran Ale
іраєборський ель
Irlentree
Ірлентрі
Iron Crisis
залізна криза
Iron golem
залізний ґолем
Iron Thorn
Залізний шип
Iron Throne
Залізний Трон (торгова організація)
Irregulars
найманці
Isabella
Ізабелла
Isaea
Ісая (офіцер)
Ishmella
Ішмелла
Ishnael
Ішнаель
Islanne
Іслан (дружина Дурлаґа)
Item
річ (також: предмет)
Ithmeera
Ітміра
Ithtaerus
Іттерус
Ithtyl
Іттил
Ivann
Іванн
Ivanne
Іван (карлик)
Ixilthetocal
Іксильтетокал (король)
Izefia
Ізефія