Шлякбитраф: Словник D&D

Шлякбитраф: Словник D&D

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 487 names in this directory beginning with the letter S.
Sab'n Drooldribbler
Саб’н Дурноверз (ґоблін)
Sabre
шабля
Saemon
Семон
Saemon Havarian
Семон Гаварієць
Saer
Саер
Saerb
Саерб
Saerk
Саерк
Saerloon
Саерлун (країна)
Saerloonian Wine
саерлунське вино
Safana
Сафана
Safana's Kiss
Поцілунок Сафани
Sahuagin
сагваґін (мн.сагваґіни) (раса рибоподібних гуманоїдів)
Saito Kagizu
Сайто Каджіцу
Sakul
Сакул
Salamander
саламандра
Sallo
Салло
Salt Crystals
Соляні кристали (здібність)
Salt Mephit
соляний мефіт
Salvanas
Салванас
Samantha
Саманта
Samia
Самія
SamJohn BrightWalker
Сем Джон Яснохід
Samuel
Самуїл
Samurai
самурай
Sanadal Gwist
Санадаль Ґвіст
Sanctuary
Святилище
Sandthief's Ring
Перстень пісочного злодія
Sanik
Санік
Saradush
Сарадуш (місто)
Sarah
Сара
Sarevok
Саревок
Sarhedra
Саредра
Sartessa
Сартесса
Sashenstar
Зореносний
Sath
Сат
Satos
Сатос
Save vs Death
протидія смерті
Save vs Spell
протидія чарам
Save vs. spells
протидія чарам
Save vs.Breath
протидія подиху
Save vs.Paralyzation
протидія паралічу
Save vs.Petrification/Polymorph
протидія скам'янінню/перетворенню
Save vs.Poison
протидія отруті
Save vs.Wand
протидія чарівній паличці
Saving Grace
Рятівна благодать (щит)
Saving Throw
протидія
Scale mail armor
лускаті обладунки
Scar
Шрам
Scardale
Струмкова Долина
Scattering
Розсіювання (подія в історії дроу)
Schael
Шейл
Schael Corwin
Шейл Корвін
Schlumpsha
Шлямпша
Schvantz
Швантц
Scimitar
сімітар
Scornubel
Скорнубел
Scotti
Скотті
Scotty McAverstein
Скотті Мак-Аверштайн
Scratchy
Шкряб
Scroll Case
скринька для сувоїв
Scroll of wisdom
Сувій мудрості
Scrooloose
Покручений
Scrying pool
Ставок провидінь
Sea elves
морські ельфи
Sea gates
Морська брама
Sea of Fallen Stars
Море Опалих Зірок
Sea of Swords
Море Мечів
Seatower
Морська вежа
Seawatcher
Морський дозір (напівзруйнована вежа)
Secomber
Секомба (місто)
Second Age
Друга ера
Second-in-Command
заступник командира
Secret Gleam
Таємний Промінь (організація)
Secret Revealed
Розкрита таємниця (зброя)
Secret Word
Таємне слово
Seeking Sword
Меч-саморуб (здібність)
Seer
провидець (Алондо)
Sekolah
Секола (божество)
Selaad Gan
Селаад Ґан
Seldarine
Cелдарі
Self
на себе (напрям дії закляття)
Selgar
Селґар
Selgaunt
Селґонт (місто)
Selkarin
Селкарін (король)
Seltarir
Селтарір (король)
Selûne
Селуне (богиня)
Selûne's Blade
Клинок Селуне
Selûne's Blessing
Благословення Селуне
Selûne's Curse
Прокляття Селуне
Selûnites
селуніти (послідовники Селуне)
Semahl
Семал
Semaj
Семай
Sembia
Сембія
Sememmon
Семеммон
Semia
Семія
Sempek
Семпек
Sendai
Сендай
Senderin
Сендерін (напівельфійка із Бриджфорту)
Senityili
Сенітьїлі (жриця)
Seniyad
Сеніяд
Senjak
Сенджак
Sensate Amulet
Чуттєвий амулет
Sentinel
Чатовий (щит)
Seppa
Сеппа
Sergeant Dazzo
сержант Даззо
Sergeant Wilch
сержант Вілч
Serpent Hills
Зміїні Пагорби
Set Snares
Встановити сильце
Set Special Snare
Встановити особливе сильце
Set to 0
прирівнюється до 0 (рівень захисту)
Set Trap
Встановити пастку
Sethle
Сетл
Sethyl
Cетіл
Seven Suns
Сім Сонць (організація)
Seven Suns Trading Coster
торгова організація «Сім сонць»
Seven-legged spider
семиногий павук
Sewage Golem
каналізаційний ґолем
Sewage Lake
озеро нечистот
Sewerfolk
мешканець каналізації
Sewers
каналізація
Shaar
Шаар
Shade Lord
Володар Тіні
Shade wolf
тіньовий вовк
Shadevari
тіняри
Shadow Altar
Вівтар тіней
Shadow Armor
Броня тіні
Shadow dancer
тіньовий танцюрист (підклас злодія)
Shadow Door Invisibility
Невидимість «Тіньові двері»
Shadow Dragon
тіньовий дракон
Shadow Dragon Breath
Подих тіньового дракона
Shadow druids
тіньові друїди
Shadow Gap
Тіньовий прохід
Shadow Plane
Тіньовий вимір
Shadow Portal
Тіньова брама
Shadow Thief Guildhall
Гільдія тіньових злодіїв
Shadow Thieves
Тіньові злодії
Shadow Warrior
тіньовий воїн
Shadow Weave
Плетиво тіні (організація)
Shadow's Blade
Лезо тіні
Shadowdale
Тінеділ
Shadowlord
Володар Тіней
Shadowstep
Тіньовий крок (здібність)
Shaella
Шаелла
Shaelle
Шаель
Shaerl Rowanmantle
Шерл Горобинка (дружина Мурнґрима)
Shagbag
Трахар
Shalak
Шалак
Shalasin
Шалазін
Shaldrissa
Шалдрісса
Shallie
Шеллі
Shaman
шаман (клас)
Shamanic Dance
Танець шамана
Shambling Mound
неотесок (істота)
Shanall
Шанал
Shandalar
Шандалар
Shandolar
Шандола, ім’я
Shandon Gem
шандон (самоцвіт)
Shane
Шейн
Shank
Шeнк
Shapechange
Зміна форми (закляття)
Shapeshift
Переверт (здібність друїдів перетворюватися на звірів на необмежений час)
Shapeshifter
перевертень
Shapur
Шапур
Shar
Шар (нічна богиня)
Shar-Teel
Шар-Тіл
Shareen
Шарін
Sharran
шарієць (послідовник Шар)
Shazzellim
Шаззеллім (меч)
Sheila
Шейла
Shelligh
Шеллай
Shelton
Шелтон
Shemeshka
Шемешка
Shep
Шеп
Shevarash
Шевараш (ельфійський бог помсти)
Shialla
Шіалла
Shield
Щит (закляття)
Shield Amulet
Захисний амулет
Shield of Balduran
Щит Балдурина
Shield of Devotion
Щит відданості
Shield of Egons
Щит Еґонів
Shield of Harmony
Щит злагоди
Shield of the Archons
Щит архонтів
Shield of the Lost
Щит забутих
Shilam
Шілам
Shillelagh
Кийок (закляття)
Shilmista
Шілміста
Shilo Chen
Шіло Чен
Shimmering Wraith
Мерехтливий привид
Shining knight
осяйний лицар
Shining Lady
Осяйна Пані (Сейлара)
Shining Lands
Сяйнозем’я (території біля Золотої Води)
Shining Plains
Сяйні Рівнини
Shining Sea
Сяйне море
Shirley
Ширлі
Shistal
Шістал (чернець)
Shoal
Шоул
Shocking Grasp
Шокова хапка
Shoon
Шун (могутній маг)
Shoon Empire
Шунська Імперія
Shoons
шунці (народ Шунської імперії)
Shop of Silence
Крамниця Тиші (Тиша — власник крамниці)
Short Sword
короткий меч
Shortbow
короткий лук
Show Area
Огляд території
Show Creatures
Огляд істот
Shrieker
ревун (істота)
Shvertszche
Швертще
Sickl T'matta
Хирл Т’мата
Sickly
Хирляк
Sil
Сіл
Silence
Тиша (закляття)
Silke Rosena
Сільке Розена (актриса)
Silvanus
Сільван (бог природи)
Silver Dragon
срібний дракон
Silver Dragon Paralyzation
Паралізація срібного дракона (драконяче закляття)
Silver Moon Pass
Срібномісячний Прохід
Silvershield
Срібнощит (прізвище)
Silverymoon
Сільверімун
Sime
Сайм
Simians
сімійці
Simmeon
Симеон
Simonetta
Симонетта
Simulacrum
Подоба
Simyaz
Сім’яз
Sindret
Синдрет
Sir
1) сер (звертання до лицарів); 2) пан (ввічливе звертання до будь-кого)
Sir Anomen
сер Аномен (лицар)
Sir Aster
дама Айстра (паладинка)
Sir Donalus
пан Доналус
Sir Sarles
пан Сарлес
Sir Tain the Noble
сер Тайн Благородний
Sir William
сер Вільям
Sir William of Thorpe
сер Вільям Торпський
Sir William Reirrac
сер Вільям Рейррак
Sirine
сирена (істота)
Sisters of Light and Darkness
Сестри Світла та Пітьми (книжка)
Skald
скальд (підклас барда)
Skarmaen
Скармейн
Skeleton
кістяк
Skeleton Cleric
кістяк-клірик
Skeleton Warrior
кістяк-воїн
Skie
Скі (донька герцога)
Skie Silvershield
Скі Срібнощит
Skills
навичка
Skin Dancer
шкіряний танцюрист
Skull Key
ключ-череп
Skull of Death
Череп смерті
Skull Trap
Череп-пастка
Skydrop Gem
небесний камінь (самоцвіт)
slashing
рубання (тип шкоди)
Slave Ring
Рабський перстень
Slaver Guard
сторож рабів
Slay Living
Убити все живе
Slayer
Убивця
Slayer of Vampires
Винищувач вампірів
Sleep
Сон (закляття)
Sleeper
Присипляч (зброя)
Sleeping Potion
Сонне зілля
Sling
праща
Sling of Unerring Accuracy
Праща безпомилкової точності
Sling stone
камінь для пращі
Slot
комірка (quick slot — комірка швидкого доступу)
Slow
Сповільнення (закляття)
Slow Poison
Сповільнити отруту
Slug
Слизняк (орк)
Slums
Нетрища (район міста)
Slurr’puk
Слур’пук
Sly One
Хитрий (бог)
Small Sword
малий меч
Small-folk
невелички (про карликів, недоросликів, гномів та інші низькорослі раси)
Smoke Mephit
димовий мефіт
Snake Gaze
Погляд гадюки
Snake Spirit
дух гадюки
Snorgash
Хропун
Snow Troll
сніговий троль
Soft Feet
М’який крок
Softbelcher
Легкогик
Solar
сонячник (вид янголів)
Solar Aegis
Сонячний захисник
Solaufein
Солофін
Solgen
Солґен
Solianna
Соліанна
Sone
Суні (богиня)
Sonner
Соннер (рибалка)
Sooty Ball
Куля кіптяви
Soralis
Сораліс (чарівниця Полум'яного Кулака)
Sorcerer
чародій
Sorceress
чародійка
Sorcerous Sundries
Зачарована всячина (крамниця)
Sorrel
Рудий
Sorrem
Соррем
Sot Darkoozing
Алкан Бруднопикий (ґоблін)
Sotuk
Сотук
Soubar
Субар (місто)
Soul Reaver
Викрадач душ (меч)
Soulla
Сулла (ельф)
Soultaker
Душеїд (кинджал)
Spandeliyon
Спандельйон
Spanky
Ляпа (хом’ячок)
Sparkle
Іскра
Sparkly Lights
Іскристі вогні
Spear
спис
Spear of Withering
Спис в’янення
Special
особливе (характеристика нестандартних ефектів)
Special Abilities
особливі здібності
Specialist
спеціаліст
Specialize
спеціаліст (2 комірки спеціалізації)
Spectacles of Spectacle
Окуляри видива
Specter
Марево
Spectral Troll
примарний троль
Speed Factor
швидкість (характеристика зброї)
Spell Deflection
Відхилення заклинань
Spell failure
Крах заклять
Spell Immunity
Невразливість до заклинань
Spell Information
Опис закляття
Spell Memorization
Запам’ятовування заклинань
Spell Sequencer
Укладач заклять
Spell Shield
Словесний щит
Spell Thrust
Словесний стусан
Spell Trap
Словесна пастка
Spell Trigger
Викликач заклять
Spell Turning
Відвернення заклинань
Spellcaster
заклинач (будь-хто, хто застосовує закляття)
Spellhold
Чартиня (божевільня)
Spellstone
Чарокамінь
Spellstrike
Словесний удар
Spellviper
Чарозмій
Spen Gil'meh
Спен Ґіл’ме
Spensse
Спенс
Sphene Gem
сфен (самоцвіт)
Sphere
сфера (характеристика заклинань)
Sphere of Chaos
Сфера хаосу
Spider Queen
Королева Павуків
Spider Spawn
Павучатко (закляття)
Spider Swamp
Павуче Болото
Spider's Bane
Павуча Кара (меч)
Spiked Weapons
шипована зброя
Spin
Штопор
Spirit Armor
Духовний захист (закляття)
Spirit Bear
Дух ведмедя (здібність)
Spirit Fire
Духовний вогонь
Spirit Form
Духовна форма
Spirit Lion
Дух лева (здібність)
Spirit Snake
Дух гадюки (здібність)
Spirit Troll
Дух троля
Spirit Ward
Духовний сторож (закляття)
Spirit Wolf
Дух вовка (здібність)
Spirit's Shield
Щит духу
Spiritual Clarity
Духовна чистота
Spiritual Hammer
Одухотворений молот
Spiritual Lock
Духовний замок
Splint Mail
пластинчастий обладунок
Splurging Sturgeon
Хвалькуватий осетер (корчма)
Spook
Мара (закляття)
Sprat
Спрат
Sprite
спріт (раса)
Sprouted Ale
бруньковий ель (напій)
Spruce beer
хвойне пиво
Squire
зброєносець (учень лицаря)
Squire Melvin
зброєносець Мелвін
Staff
палиця
Staff mace
Булавиця (палиця, яку можна перетворити на булаву)
Staff of Air
Палиця повітря
Staff of Command
Палиця наказу
Staff of Curing
Палиця лікування
Staff of Earth
Палиця землі
Staff of Fire
Палиця вогню
Staff of Power
Палиця могутності
Staff of Rynn
Палиця рун
Staff of Striking
Палиця ударів
Staff of the High Forest
Палиця Високого лісу
Staff of the Magi
Палиця мага
Staff of the Woodlands
Палиця полісся
Staff of Thunder and Lightning
Палиця грому й блискавки
Staff Spear
Кий-спис
Stalker
ловець
Standart atack
звичайна атака
Standing Stone
Непорушний камінь
Stanet
Станет
Star Diopside Gem
зірчастий діопсид (самоцвіт)
Star Saphire
зірчастий сапфір
Star-Strewn Boots
Зоряні чоботи
Statistics
характеристики
Stealth
Непомітність
Steam Dragon
парові дракони
Steam Mephit
паровий мефіт
Steel Fang
Сталеве Ікло
Stephan
Стефан
Stephan Re’Cap
Стефан Рі’Кеп
Stephen
Стівен
Sterling Silver
Чисте срібло (шинок)
Stinking cloud
Cмердюча хмара (закляття)
Stirge
тріпак (комароподібна істота розміром з кота)
Stitch
Петля
Stone Ally
кам’яний слуга
Stone Dowser
кам'яний маятник
Stone Golem
кам’яний ґолем
Stone Harp
кам’яна арфа
Stone of elnath
Ельнатський камінь
Stone Spit
Кам’яний плювок (здібність)
Stone to Flesh
Розкам’яніння
Stonelands
Кам’янозем’я
Stones of Aisath
Камені Айсата
Stoneskin
Кам’яна шкіра (закляття)
Storm Giant
грозовий велетень
Storm Horn Mountains
гори Грозові Роги
Storm Lord
Бог Грози
Storm Pike
Грозова піка
Storm Shield
Щит бурі (здібність)
Storm Silverhand
Шторм Срібнорука
Stormlord
Бог Грози
Stormstar
Зоря Бурі (інша назва Козага)
Story Mode
сюжетний режим (найлегший рівень важкості)
Strachan Fireblade
Вогненне лезо Страчана
Strength
сила (характеристика персонажа)
Strength Increase
Підвищення сили
Strength of One
Сила одного (закляття)
Strix
Стрікс
Strohm IV
Стром IV
Strong Arm
Стосила рука (лук)
Stronger
Силач
Strunk of Silverymoon
Странк Сільверімунський
Stumfel
Стамфел
Stun
Приголомшення
Stunning Blow
Приголомшливий удар (здібність)
Stysich
Стисіч
Styx Hail
Стіксовий потік
Succubus
сукуб
Sue
Сью
Sugar
Цукерочка (повія)
Suggestion
Навіювання (закляття)
Sulasspryn
Суласприн
Sulaziir
Сулазіїр
Suldanessellar
Сульданесселлар (місто)
Summon Cow
Викликати корову
Summon Deva
Викликати дева
Summon Dread Wolf
Викликати лютого вовка
Summon Fiend
Викликати демона
Summon Fungus
Викликати гриб (закляття)
Summon Ghast
Викликати шерепу
Summon Insects
Викликати комах
Summon Mephit
Викликати мефіта
Summon Shambling Mound
Викликати неотеска (закляття)
Summon Spirit Animal
Викликати дух тварини (здібність)
Summoner
викликач (спеціаліст із викликання)
Summoning
викликання (школа магії)
Sun Soul monks
монахи Сонячної Душі
Sun Soul order
Орден Сонячної Душі
Sun Soulbeam
Блиск Сонячної Душі (закляття)
Sun Soulray
Промінь Сонячної Душі (закляття)
Suna Seni
Суна Сені
Sundabar
Сундабар
Sundermaul
Розмолотисько (бойовий молот)
Sundrah
Сундра (місто)
Sune
Суні (богиня краси)
Sunfire
Сонцежар
Sunin
Сунін
Sunnis
Сунніс
Sunray
Сонячний промінь (закляття)
Sunstone Bullet
Сонячна куля
Sunstone gem
сонячний камінь (самоцвіт)
Surface-dweller
наземник (житель поверхні для підземних жителів)
Surface-folk
наземники (жителі поверхні для підземних жителів)
Surfacers
поверхняни (жителі поверхні для підземних жителів)
Surkh
Сурх (місто)
Surly
Сурлі
Surrey
Суррей
Suryris
Суриріс
Suryris Blade
Лезо Суриріса
Suzail
Cюзайл (місто в Кормирі)
Svirfneblin
свірфнеблін (глибинні гноми)
Svlast
Свласт
Swagdar
Сваґдар
Swashbuckler
Жевжик
Sword Coast
Узбережжя Меча
Sword Dance
Танець меча
Sword of Arvoreen
Меч Арворіна
Sword of Chaos
Меч хаосу
Sword of Flame
Меч вогню
Sword of Ruin
Руйнівний меч
Sword Spider
Павук-мечник
Sybarr Spices
Сибарські прянощі (торгова компанія)
Sylvan Chain
Лісова кольчуга
Symbol, Death
Символ: Смерть
Symbol, Fear
Символ: Страх
Symbol, Stun
Символ: Оглушити
Sythillis
Ситілліс