Шлякбитраф: Словник D&D

Шлякбитраф: Словник D&D

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 224 names in this directory beginning with the letter R.
R'Gosz the Puke
Р’Ґош Ригачка
Rabbit
кролик (джурозвір)
Rabbit Ring
кролячий перстень
Rabbit's Foot
кроляча лапка
Rabble-Rousers
Підбурювачі-провокатори
Rabid Ankheg
скажений анхеґ
Rabid Chiken
скажена курка
Rabid Dog
скажений пес
Rabid hedgehog
скажений їжак
Racial enemy
расовий ворог
Radiant Heart
Осяйне Серце
Radiant Mephit
сонячний мефіт
Raeanndra
Раєндра
Raelis
Рейліс
Raelis Shai
Рейліс Шай
Raemon
Реймон
Raevilin Strathi
Рейвілін Страті
Ragefast
Ярило
Raggemos
Злюк (ґоблін)
Raggemos Ghostrant
Злюк Галасов’як
Rahvin
Равін
Raider
Рейдер
Raiken
Райкен
Rainbow Obsidian
райдужний обсидіан
Raise Dead
Підняти мерця
Raissa
Раїса
Rajah
раджа
Rakshasa
ракшас (іносвітня раса)
Raleo Windspear
Ралео Вітроспис
Ramazith
Рамазіт
Rance
Ренс
Rancor
Злість (меч)
Random Casualty
Хаотичне ураження
Random Summon
Випадковий виклик
Randymonk
Громохресний
Range
дальність (характеристика заклять)
Ranged Attack
далекобійник (характеристика бойової поведінки класу)
Ranged weapon
далекобійна зброя
Ranger
слідопит (клас)
Rasaad
Расаад
Rasaad yn Bashir
Расаад ін Башир
Rashad
Рашад
Rashad's Talon
Кіготь Рашада
Rashemaar
рашеменець (житель Рашеману)
Rashemen
Рашемен (країна)
Rashemi
рашеменець (житель Рашеману)
Rashid Djenispool
Рашид Дженіспул (паша Калімшану)
Ratchild
Щуряк (кобольд)
Raurin
Рорін (королівство)
Raurlor
Раурлор
Rauthauvyr's Road
Ротовирова дорога
Ravens Bluff
Вороняча Круча (місто)
Ravenscar
Чорний Крук (ватажок гільдії злодіїв)
Ravoc
Равок
Ray
Промінь
Ray of Enfeeblement
Послаблювальний промінь
Rayic Gethras
Раїк Ґетрас
Rayler
Райлер
Rayphus Goodtree
Рейфус Добродерев
Reaching Ring
Перстень розмаху
Reaction
Реагування
Reaction Adjustment
Регулювання реакції
Recall
Спомин (закляття)
Recall Spirit
Повернення духа
Red Dragon
червоний дракон
Red Knight
Багряна Войовниця (богиня)
Red Ravens
Червоні Ворони
Red Rider
Червоний Вершник
Red Sheaf
Руда копиця (корчма)
Red Tom
Рудий Том
Red Wizard
червоний чарівник
Red Wizards
Червоні Чарівники (організація)
Rededge
Криваволезий
Redshield
Багряний щит
Redwater
Кров’яниця
Reed of Echoes
Очерет відлуння
Reevor
Рівор
Reflected Image
Відображення образу (закляття)
Reflection Shield
Щит віддзеркалення
Regenerating
Відновлювання
Regeneration
Відновлення
Reginald
Реджинальд
Reginald Longtooth" Worthington III"
Реджинальд «Довгозубий» Вортінґтон IIІ
Regis Pyrrea
Реґіс Пиррея
Reinhar
Рейнгар
Reinss Gramorn
Реінс Ґраморн (авмар)
Reirra
Рейрра (жриця)
Rejiek
Реджек
Rejiek Hidesman
Реджек Шкуряк
Relair's Mistake
Помилка Релайра
Reliquary
Релікварій
Remote View
Віддалене спозирання
Remove curse
Скинути прокляття
Remove fear
Прогнати страх (закляття)
Remove Magic
Скинути магію
Remove Paralysis
Скинути параліч (закляття)
Remove traps
Знешкодження пасток
Renal Bloodscalp
Ренал Кривавий
Rend
Ренд
Rendahl
Рендал
Repulse
Відпір
Repulse Undead
Відштовхування мертвяків
Repulsion field
Відштовхувальне поле
Requires
Вимоги
Rerdes
Рердес
Resar
Ресар
Resist Acid
Опір кислоті
Resist Cold
Опір холоду (закляття)
Resist Crushing
Опір розтрощуванню
Resist Electricity
Опір громовиці
Resist Fear
Опір страхові (закляття)
Resist Fire
Опір вогню (закляття)
Resist Magic
Опір магії
Resist Magic Cold
Опір чарівному холоду
Resist Magic Fire
Опір чарівному вогню
Resist Missile
Опір метальній зброї
Resist Piercing
Опір проколюванню
Resist Slashing
Опір рубанню
Rest House
Будинок відпочинку
Restless Spirit
неспочилий дух
Resurrect
Воскресити
Resurrection
Воскресіння
Returning Hammer
Молот-повертанець
Reveal Magic
Показати магію
Revenant
неспочилий
Reviane
Ревіяна
Reyna
Рейна
Rezdan
Рездан
Rhalya
Ралія
Rhashad’s Talon
Кіготь Рашада (шабля)
Rhian Thunderburp
Ріян Громовержиця
Rhigaerd
Ріґейрд (один із королів Кормиру)
Rhinoceros Beetle
жук-носоріг
Rhonda
Ронда
Rhonda Swiftfootsdottir
Ронда Чеберяйко
Rhynn Lanthorn
Ліхтар Ринн
Rhynwis
Ринвіс (очільниця розбійників)
Rhyte
Райт
Rhyte’s Last Arrow
Остання стріла Райта
Riatavin
Ріатавін
Ribald
Рібальд
Ribald Barterman
Райбальд Міняйло
Rick
Рік
Rielev
Рілев
Rieltar
Рілтар
Rieltar Anchev
Рілтар Анчев
Rifthome Axe
Розколяйка
Rigah
Ріґа
Rigar TrueBlood
Ріґар Чистокровний
Riggilo
Ріґґіло
Riggs
Ріґс (офіцер)
Righteous Magic
Праведна магія
Rigid Thinking
Туге мислення
Rill
Рілл
Rillifane
Рілліфейн (ельфійський бог)
Rilsa
Рілса
Ring
перстень
Ring of Acuity
Перстень гостроти
Ring of Air Control
Перстень контролю повітря
Ring of Animal Friendship
Перстень дружби зі звірами
Ring of Clumsiness
Перстень незграбності
Ring of Danger Sense
Перстень чуття небезпеки
Ring of Djinni Summoning
Перстень виклику джина
Ring of Earth Control
Перстень контролю землі
Ring of Energy
Перстень енергії
Ring of Fire Control
Перстень контролю над полум’ям
Ring of Fire Resistance
Перстень опору вогню
Ring of folly
Перстень дурощів
Ring of Free Action
Перстень волі
Ring of Holiness
Перстень святості
Ring of Human Influence
Перстень людського впливу
Ring of Infravision
Перстень інфразору
Ring of Invisibility
Перстень невидимості
Ring of Lock Pick
Перстень-відмичка
Ring of Protection
Перстень захисту
Ring of Purity
Перстень чистоти
Ring of Regeneration
Перстень регенерації
Ring of Spell Turning
Перстень відвертання чарів
Ring of the Ram
Перстень тарана
Ring of the Tiny Fiend
Перстеник малого демона
Ring of Wizardry
Перстень чарівництва
Rinnie
Рінні
Ripper
Розривач (лук)
Risa
Ріса
Rishthishaa
Ріштішаа
River Shining
річка Сяйна
Roark
Рорк
Robe
мантія
Robe of Cold Resistance
Мантія опору холоду
Robe of Electricity Resistance
Мантія опору електриці
Robe of Fire Resistance
Мантія опору вогню
Robe of Netheril
Нетерільська мантія
Robe of Red Flames
Мантія червоних вогнів
Robe of Vecna
Мантія Векни
Robel
Робель
Rocksmash
Каменолом
Rod
жезл
Rodnim
Роднім
Roe
Ру
Roenall
Ронал
Rogdok
Роґдок
Roger
Роджер
Rogue
пройдисвіт
Rogue Stone
шахрайський камінь (самоцвіт)
Rohma
Рома
Rolff
Рольф
Roran Midfallow
Роран Барнавий
Ross
Рос
Round
раунд (тривалість дії)
Rowena
Ровена
Royo
Ройо
Ruathym
Руатим (острів)
Ruby Ray
Рубіновий промінь
Ruby Ray of Reversal
Рубіновий промінь повернення
Ruby wine
Рубінове вино
Ruff
Рафф
Ruffian
головоріз
Ruffie
Раффі
Rufie
Руфі
Ruhk
Рук
Rune Assassin
рунний асасин
Rust monster
іржовисько
Ryan Trawl
Раян Трал (паладин)
Ryrrl
Рирл