Шлякбитраф: Словник D&D

Шлякбитраф: Словник D&D

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 228 names in this directory beginning with the letter P.
Pact of the Everlasting
Пакт Вічності
Pala Fentan
Пала Фентан
Paladin
паладин (клас)
Pale Green Ioun Stone
блідо-зелений юн
Palern Flynn
Палерн Флінн
Palin
Палін
Pallonia
Паллонія
Pang Wallen
Пенґ Валлен
Panic
Переполох
Pantechnicon
Пантекнікон (ринок)
Panther Spirit
дух пантери
Paralytic Bolt
Болт паралічу
Paralyzation Ray
Промінь паралічу
Parda
Парда
Pargus
Парґус
Parker
Паркер
Partial cover
Часткове покриття
Party
товариство (або: гурт)
Passive
пасивний (характеристика бойової поведінки класу)
Path of the Bloodied
Закривавлений шлях
Patrescus
Патрицій
Patricia
Патриція
Patrick
Патрік
Pauden
Поден
Paultin
Паультин
Peacock Cap
Шапка павича
Pearl
перлина
Pearl Necklace
перламутрове намисто
Pearly White Ioun Stone
перлинно-білий юн
Peasant
селянин
Peladan
Пеладан
Peldvale
Пелдвейл
Pellan
Пеллан
Penalty
штраф
Peony
Півонія
Perdue
Пердью (недорослик)
Periapt of Life Protection
Амулет захисту життя
Periapt of Proof Against Poison
Амулет захисту від отрути
Permanent
постійно (тривалість ефекту)
Permidion Stark
Пермідьйон Старк (злодій)
Perren
Перрен
Perriavor
Перр’явор
Perter
Пертер
Perth the Adept
Перт Мудрагель
Peter
Пітер
Petrification
Скам’яніння (ефект від погляду василіска)
Petrine
Петрін
Petunia
Петунія
Pfaug Hammerlust
Пфауґ Молотолюб
Phaere
Фаере
Phaerimm
фаерим (істота)
Phaersis
Ферзис
Phaerus
Ферус
Phandalyn
Фандалін
Phantasm
фантом (школа магії)
Phantasmal Killer
Примарний вбивця
Phantom Blade
Примарний клинок
Phase Spider
фазовий павук
Pheirkas
Фейркас (войовниця)
Philo
Філо
Phlan
Флан
Phlegethos
Флеґетос
Phlydia
Флідія
Phoenix Guard
Варта Фенікса
Phossey
Фосі
Phossey Dugdeep
Фосі Глибокоп
Phylactery
філактерій
Physical Mirror
Фізичне дзеркало
Piato
П’ято
Pick Locks
Відмикання (вміння)
Pick pockets
Кишенькова крадіжка
Pierce Magic
Пронизування магії
Pierce Shield
Пронизування щита
Piercing
проколювання (тип шкоди)
Piercing Shriek
Пронизливий Вереск
Piergeiron Paladinstar
П'єрґейрон Паладинзоря
Pilar
Пілар
Pimlico
Пімліко
Pique
Пік’ю
Pit Fiend
глибинний демон
Pit of the Faithless
Яма невірних
Pitre
Пітре
Pixie Dust
пилок піксі
Pixies
піксі (лісові феї)
Planar Sphere
Куля Світів
Planar stone
Просторовий камінь
Plane
світ (частина всесвіту)
Plane of Air
Світ повітря
Planetar
вимірник
Plant
рослини (сфера заклинань)
Plant Growth
Ріст рослин
Plate armor
латний обладунок
Plate mail
лати
Plath Rededge
Плат Криваволезий
Playhouse Deed
Театральний договір
Plooty Paladin-piper
Курварик паладин-дударик
Ployer
Плоєр
Plutarch
Плутарх
Pocket Plane
Кишеньковий світ
Poe
По
Poe's Tale
Казка По
Point
одиниця
Poison
Отрута
Poison Mist
Отруйний туман
Poison of Terror
Отрута жаху
Poison Weapon
Отруйна зброя (здібність)
Polar Bear
білий ведмідь
Polvi
Полві (кампанієць-жрець)
Polymorph Self
Перетворитися (закляття)
Polymorphing
Перетворення
Pommel Jewel
Самоцвіт від навершя (частина меча)
Pooch
Гавчик (пес)
Porios
Поріос (маг)
Portalbendarwinden
Порталбендарвінден
Positive Energy Plane
Світ позитивної енергії
Potion
зілля
Potion Case
футляр для зілля
Potion of Absorbtion
Зілля поглинання
Potion of Agility
Зілля спритності
Potion of Clarity
Зілля чистоти
Potion of Cloud Giant Strength
Зілля сили небесного велета
Potion of Cold Resistance
Зілля опору холоду
Potion of Confusion
Зілля збентеження
Potion of Defense
Зілля захисту
Potion of Drunkeness
Зілля сп’яніння
Potion of Explosions
Зілля вибухів
Potion of Extra Healing
Зілля особливого зцілення
Potion of Fire Giant Strength
Зілля сили вогняного велета
Potion of Fire Resistance
Зілля опору вогню
Potion of Firebreath
Зілля вогняного дихання
Potion of Fortitude
Зілля стійкості
Potion of Freedom
Зілля свободи
Potion of Frost Giant Strength
Зілля сили снігового велета
Potion of Genius
Зілля обдарованості
Potion of Healing
Зілля зцілення
Potion of Heroism
Зілля героїзму
Potion of Hill Giant Strength
Зілля сили гірського велета
Potion of Infravision
Зілля інфразору
Potion of Insight
Зілля прозріння
Potion of Insulation
Зілля ізоляції
Potion of intelligence
Зілля кмітливості
Potion of Invisibility
Зілля невидимості
Potion of Invulnerability
Зілля невразливості
Potion of Lethargy
Зілля летаргії
potion of longevity
Зілля довголіття
Potion of Magic Blocking
Зілля блокування магії
Potion of Magic Protection
Зілля магічного захисту
Potion of Magic Shielding
Зілля магічної оболонки
Potion of Master Thievery
Зілля майстерного злодійства
Potion of Mind Focusing
Зілля фокусування розуму
Potion of Mirrored Eyes
Зілля дзеркальних очей
Potion of Perception
Зілля сприйняття
Potion of Persuasiveness
Зілля переконання
Potion of Petrification
Зілля заціпеніння
Potion of Power
Зілля могутності
Potion of Regeneration
Зілля регенерації
Potion of Squirrel Change
Зілля вивірчиної подоби
Potion of Stone Form
Зілля кам’яної форми
Potion of Stone Giant Strength
Зілля сили кам’яного велета
Potion of Storm Giant Strength
Зілля сили велета бурі
Potion of Strength
Зілля сили
Potion Shop
Крамниця зілля
Poultices
Припарка
Power Word
Слово сили
Power Word, Blind
Слово сили: Осліпити
Power Word, Kill
Слово сили: Убити
Power Word, Silence
Слово сили: Мовчання
Poxbringer Illaruel
Вісник чуми Іларуель
Practical Defense
Практичний захист
Prat
Прат
Prelate Wessalen
Прелат Вессален
Pride of the Legion
Гордість Легіону (лати)
Priest
жрець
Priest of Tyr
жрець Тіра
Priest Scroll
жрецький сувій
Priestess
жриця
Prime Material Plane
Світ первинної матерії (матеріальний світ)
Prin
Прін
Prince Villynaty
Принц Віллінаті
Prism
Призм
Prismatic Spray
Райдужні бризки
Priss
Пріс (повія)
Pritchard
Прітчард
Proficiency Type
спеціалізація
Proficient
експерт (1 комірка спеціалізації)
Project Image
Показати образ
Projectile
Куля
Promenade
променад
Prostitute
повія
Protected from Backstabs
Захист від ударів у спину
Protected from Magical Weapons
Захищений від чарівної зброї
Protection
Захист (сфера заклинань)
Protection Circle
Захисне коло
Protection from Acid
Захист від кислоти
Protection from Cold
Захист від холоду (закляття)
Protection From Creature
Захист від істот
Protection from Electricity
Захист від електрики
Protection From Energy
Захист від енергії
Protection From Evil
Захист від зла (закляття)
Protection From Fire
Захист від вогню (закляття)
Protection from Lightning
Захист від блискавиці
Protection From Magic
Захист від магії
Protection From Magic Energy
Захист від магічної енергії
Protection From Magic Weapons
Захист від чарівної зброї
Protection from Missiles
Захист від метальної зброї
Protection From Normal Missiles
Захист від звичайної метальної зброї
Protection From Normal Weapons
Захист від звичайної зброї
Protection from Petrification
Захист від скам’яніння
Protection from Poison
Захист від отрути
Protection from Undead
Захист від мертвяків
Protection Scroll
Захисний сувій
Protector
Захисник
Protector of thе Second
Захист заступника (броня)
Proud Peoples
горді народи
Provender
Фураж
Provider
Опікунка (богиня Йондалла)
Proximity Bomb
дистанційна бомба
Pseudo Dragon
псевдодракон
Pseudo-dragon
псевдодракон
Psionic Blast
Псіонічний вибух
Psionic Domination
Псіонічне домінування
Psionics
псіоніка
Puffguts
Буркотун
Pump of Gond
Насос Гонда
Purification Stone
Камінь очищення
Purple Dragons
Пурпурові Дракони
Pyrohydra breath
Подих вогняної гідри (закляття)
Pyschic Drain
Психічний витік