Шлякбитраф: Словник D&D

Шлякбитраф: Словник D&D

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 213 names in this directory beginning with the letter H.
Habib
Хабіб
Hack
Хак (орк-воїн)
Hackmaster
Стинач (меч)
Haela
Гейла
Haer'Dalis
Гейр'Даліс
Haerry
Гейко (жартівливе скорочення Гейр’Даліс)
Hafiz bin Watat
Гафіз бін Ватат
Hag
карга (вид відьом)
Hagar
Гейґар
Hairtooth
Волохатий Зуб
Haither Stonehand
Гезер Твердорука
Hakeashar
Гейкашар
Hakt
Гакт
Halabazzer Drin
Галабаззер Дрін
Halacan
Галакан
Halasan
Галасан
Halatathlaer
Галататлейра
Halbazzer
Галбаззер
Halbazzer Drin
Галбаззер Дрін
Halberd
алебарда
Haldus
Галдус
Half Ogre
напівоґр (раса)
Half-Digested Sword
Напівперетравлений меч
Half-elf
напівельф / напівельфійка (раса)
Half-Orc
напіворк (раса)
Halfaxe Trail
Півсокирна Стежка (назва дороги)
Halfling
недорослик / недорослиця (раса)
Halimstad
Галімстад
Hall of Wonders
Зала Чудес
Hallowed Redeemer
Святий Визволитель (меч Келдорна)
Halruaa
Галруа (країна)
Halruaan skyship
галруанський небесний корабель
Halruaans
галруанці (жителі Гарлуа)
Hamadryad
гамадріада
Hamatula
Гаматула (демон)
Hammer
гаммер (січень)
Hammer of Dawn
Молот Світанку
Hammerlust
Молотолюб
Hand of Dace
Рука Дейса
Hand-off weapon
допоміжна зброя
Hands of Takkok
Руки Таккока
Hangard's Axe
Ганґардова сокира
Hannable
Ганнабель
Hannah
Ганна
Harbinger
Передвісник (меч)
Harbormaster
начальник порту
Hard
важкий (рівень важкості)
Hareishan
Гарейшан
Harkin
Гаркін
Harper
музика (член організації «Музики»)
Harper Hold
Зала музик
Harper's Call
Клич музики
Harpers
Музики (таємна організація)
Harrold
Гарольд
Harrowdale
Сплюндрована Долина
Harrower
Терзач (меч)
Harth
Гарт
Hasafir
Гасафір
Haseo
Гасео
Haste
Квапливість
haste scroll
Сувій прискорення
Hastenback
Гастенбек
Hastus
Гастус
Haz
Газ
Healer
цілитель
Healing
зцілення (сфера заклинань)
Healing Lick
Лікувальне облизування
Healthy Gibberling
здоровий бурмотай
Heart-blood
Серцекровка (річка)
Heartseeker
Серцешукач
Heartwoods
Cерце лісу
Heath Lodefinder
Верес Жилонюх (карлик)
Heavy crossbow of accuracy
Важкий арбалет влучності
Held
Гельд
Hell hound
Цербер (закляття)
Hellgate Keep
Пекельна Брама (вежа)
Helm
Гелм (бог)
Helm and Cloak
Шолом і плащ (корчма)
Helm Dwarf-Friend
Гелм Невисокий
Helm Dwarfriend
Гелм Невисокий
Helm of Alignment Change
Шолом зміни світогляду
Helm of Balduran
Шолом Балдурина
Helm of Brilliance
Шолом блиску
Helm of Equus
Шолом Еквуса
Helm of Glory
Шолом слави
Helmed Horror
бронежах (оживлені чарами обладунки)
Helmet of Charm Protection
Шолом захисту харизми
Helmet of Defense
Шолом оборони
Helmet of Infravision
Шолом інфразору
Helmet of Opposite Alignment
Шолом зворотної дії
Helshara
Гелшара
Helvdar
Гельвдар
Hemma
Гемма (жриця богині Шар)
Hendak
Гендак
Hendrick
Гендрік
Hensleigh
Генслей
Hentold
Гентольд
Hephernaan
Гефернаан
Hephis
Гефіс
Herald
вісник (урядова посада)
Herbie
Гербі
Herdrin
Гердрін
Hergat Norin
Герґат Норін
Herod
Ірод
Herschel
Гершель
Hertious
Гершіс
Hervo
Герво (слуга Валіґара)
Hes
Гес (торговець)
Hester
Гестер
Hide Armor
шкуряний обладунок
Hide in shadows
Заховатися в тінях (вміння)
Hiekt
Гікт
Higgold
Гіґґольд
High Dale
Висока Долина
High Forest
Високий ліс
High Hall
Висока Зала
High Hall of Wonders
Висока Зала Чудес
High Hedge
Висока Вежа
High Hedge wizard
чарівник Високої Вежі
High Horn
Високий Ріг (гора та однойменне фортифіковане укріплення)
High master
вищий майстер
High Merchant
старший торговець
High Moon Mountains
Високомісячні гори
High Moor
Високе Болото
High Priestess Demin
верховна жриця Демін
High Quality Large Shield
високоякісний великий щит
High Quality Medium Shield
високоякісний середній щит
Highest Learnable Spell Level
Найвищий рівень вивчення заклинань
Highharvestide
Обжинки (осіннє свято)
Hill Giant
гірський велетень
Hillcarver
Валигора
Hillgnasher
Скреготливі гори
Hillsfar
Далекогір’я (місто-держава)
History of Amn
Історія Амну (книжка)
History of Durpar and Var
Історія Дурпару й Вару (книжка)
History of Estagund
Історія Естаґунду (книжка)
History of Gondegal the Lost King
Історія Ґондеґала Зниклого Короля (книжка)
History of Halruaa
Історія Гарлуа (книжка)
History of Luiren, Land of the Halflings
Історія Луїрену, Землі недоросликів (книжка)
History of the Drow. The Dark Wars
Історія дроу. Темні Війни (книжка)
History of the Fateful Coin
Історія монети долі (книжка)
History of the Moonsea
Історія Місячного Моря (книжка)
History of the North—1368, Year of the Banner
Історія Півночі. 1368 рік, Рік Стяга (книжка)
History of the North—1369, Year of the Gauntlet
Історія Півночі. 1369 рік, Рік Рукавиці (книжка)
History of the North—Recent History of the North
Історія Півночі. Новітня історія Півночі (книжка)
History of the North—Return of the Beast
Історія Півночі. Повернення звіра (книжка)
History of the North—The Crown Wars
Історія Півночі. Коронні Війни (книжка)
History of the North—The Elven Exodus
Історія Півночі. Відхід ельфів (книжка)
History of the North—The First Flowering
Історія півночі. Перший Розквіт (книжка)
History of the North—The Might of Men
Історія Півночі. Могутність людей (книжка)
History of the North—The Spread of Humankind
Історія Півночі. Розселення людей (книжка)
History of the Red Ravens
Історія Червоних Воронів (книжка)
History of the Sisters of Light and Darkness
Історія Сестер Світла та Пітьми (книжка)
History of the Unicorn Run
Історія Струмка Єдинорога (книжка)
History of the Valley of the Gods
Історія Долини Богів (книжка)
History of the Vast
Історія Простору (книжка)
History of the Western Heartland
Історія Західного Долу (книжка)
History of the Zhentarim, Two Zhents Worth
Історія Жентариму. Два жентські значення (книжка)
History of Ulgarth
Історія Улґарту (книжка)
History of Waterdeep
Історія Глибоководдя (книжка)
History of Waterdeep—Age 0, Trademoots and Pioneers
Історія Глибоководдя. 0 ера: Горе-крамарі та першопрохідці (книжка)
History of Waterdeep—Age I, The Rise of the Warlords
Історія Глибоководдя.І ера: Сходження полководців (книжка)
History of Waterdeep—Age II, The Lords' Rule Begins
Історія Глибоководдя.ІІ ера: Початок правління Лордів (книжка)
History of Waterdeep—Age III, The Bloody Reign of the Guildmasters
Історія Глибоководдя.ІІІ ера: Криваве правління керівників гільдій (книжка)
History of Waterdeep—Age lV, The Return of the Lords
Історія Глибоководдя.IV ера: Повернення Лордів (книжка)
Hit Dice
кубик здоров’я (КЗ)
Hit Points
одиниці здоров'я (ОЗ)
Hit-roll
кидок удару
Hoach
Гоч
Hoach Randymonk
Гоч Громохресний
Hobgoblin
страхоблін (істота, вид ґоблінів)
Hobgoblin Archer
страхоблін-стрілець
Hobgoblin Elite
елітний страхоблін
Hobgoblin Warrior
страхоблін-воїн
Hobgoblin Witch Doctor
страхоблін-знахар
Hogarl
Гоґарл
Hogbelly
Свинопуз
Hold
Стримання (закляття)
Hold Animal
Стримати тварину
Hold Monster
Стримати чудовисько
Hold Person
Стримати особу
Hold Portal
Утримати портал
Hold Undead
Стримати мертвяків
Holy Cloak
Священний плащ
Holy Might
Свята сила
Holy ore
Священна руда
Holy Power
Свята могутність
Holy Smite
Кара небесна (закляття)
Holy Sword
Священний меч (закляття)
Holy Symbol
Священний символ
Holy Word
Священне слово (закляття)
Honorary Ring of Sune
Почесний перстень Суні
Hooded Man
Чоловік у каптурі
Hook Horror
Гакорук
Hopelessness
Безнадія (закляття)
Horde crusade
Ординська кампанія
Hormorn
Горморн
Horn Coral Gem
роговий корал
Horned Crescent
Рогатий місяць
Horror
Жах (закляття)
Hound Spirit
Дух гончака
House of Earthly delights
Дім земних насолод
Hp
ОЗ (одиниці здоров’я)
Huge Spider
величезний павук
Hugo
Г’юґо
Huhhus
Гуггус
Hulburg
Галбурґ
Hull
Лушпай
Human
людина (раса)
Hurgan Stoneblade
Гурґан Криця
Husam
Гусам
Hydra
гідра
Hyreth
Гірет