Шлякбитраф: Словник D&D

Шлякбитраф: Словник D&D

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 301 names in this directory beginning with the letter C.
Cacofiend
какодемон
Cadderly
Каддерлі
Caedmon
Кедмон
Caelar
Сейлар
Caelar Argent
Сейлар Срібляста
Cailan
Кайлан
Calahan
Калаган
Calaunt
Калонт
Caldo
Кальдо
Calim Desert
Калімська пустеля
Calimport
Калімпорт (столиця Калімшану)
Calimshan
Калімшан (імперія)
Calimshan’s champion
витязь Калімшану
Calimshite itch
калімшанська сверблячка (венерична хвороба)
Calishite
калішіт (уродженець Калімшану)
Call lightning
Заклик блискавиці (закляття)
Callan
Каллан
Called Shot
Спрямований постріл (здібність)
Calm
Спокій
Cambion
Кембіон
Campbell
Кемпбел
Canaith
канаїт (ранг барда)
Canderous
Кандерос
Candlekeep
Свічоскит (фортеця)
Candlekeep People's Revolutionary Front
Свічоскитський народний революційний фронт
Cania
Канія
Canto
Кантон
Capper
Лом (скорочено від Колінолом)
Captain Corwin
капітан Корвін (жінка)
Captain Tollar Kieres
капітан Толлар Кірес
Captive Audience
Музичний бранець (здібність)
Carbos
Карбос
Carline
Карлін
Carlos Nuez
Карлос Нуез
Carrion Crawler
трупна гусениця
Carsa
Карса
Carsomyr
Карсомир (меч)
Carston
Карстон
Casadhi
касаді (рашеменське слово, ввічливе звертання)
Case of Plenty
Чохол достатку
Casson Belde'ar
Касон Белде’ар
caster
заклинач (будь-хто, хто застосовує закляття)
Caster level
рівень заклинача
Casting Time
час плетіння чарів (характеристика заклять)
Castle Crag
замок Бескид (фортеця на півночі Кормиру)
Castle Tethyr
замок Тетир
Castle Waterdeep
замок Глибинний
Catanzaro
Катандзаро
Catis
Катіс
Cattack
Каттак
Catti-brie
Кетті-брі
Cattie-brie
Кетті-брі
Caturak
Катурак
Cause Serious Wounds
Завдавати тяжких поранень
Cauternus
Котернус
Cavalier
кавалер (підклас)
Cayia
Кайя
Cedric de Lancie
Седрік де Лансі
Celestial Fury
Небесна лють (меч)
Celisa
Келіса
Centeol
Сентеола (королева павуків)
Cernd
Цернд
Cespenar
Цеспенар (бісеня, прислужник Баала)
Chain Contingency
Ланцюг випадковостей (закляття)
Chain Lightning
Ланцюгова блискавка (закляття)
Chain mail tunic
кольчужна сорочка
Chainmail
кольчуга
Chainmail Armor
кольчужний обладунок
Chaka
Чака
Chalmers
Чалмерс
Champion
витязь
Champion's Strength
Сила витязя (закляття)
Chan
Чан
Chancelgaunt
Ченселґонт (стара назва Селґонта)
Chant
Спів (закляття)
Chanthalas Ulbright
Чанталас Улбрайт
Chaos
Безлад (закляття)
Chaos Shield
Щит безладу (закляття)
Chaotic
безладний (характеристика світогляду)
Chaotic commands
Безладні накази (закляття)
Charge abilities
атака (характеристика чарівної зброї)
Charisma
харизма (характеристика персонажа)
Charisma Increase
Збільшення харизми
Charisma Modification
Зміна харизми
Charleston Nib
Чарлстон Ніб
Charm
1) пристріт (школа магії); 2) Причарування (закляття)
Charm Air Elemental
Причарувати повітряного елементаля (закляття)
Charm Animals
Причарувати звіра (здібність)
Charm Fire Elemental
Причарувати вогняного елементаля
Charm Person or Mammal
Причарувати особу або звіра
Chase
Чейс
Chauntea
Шонтея
Chelak
Челак
Chelan
Челан
Ches
чес (березень)
Cheski
Ческі
Chesley Crusher
Дробарка Чеслі (алебарда)
Chest
скриня
Chester
Честер
Chester Blackboot
Честер Чорночобіт
Chicken Blood
куряча кров
Chieftain
вождь (також ватажок, отаман, голова — залежно від контексту)
Chiktikka Fastpaws
Чіктікка Швидколап (мітичний єнот)
Child of the Light
Дитя Світла
Child Spirit
дух дитини
Chill
Незворушні (назва банди)
Chill Axe
Холодна сокира
Chill Touch
Дотик холоду (закляття)
Chimerae
химера
Chiondar
Чіондар
Chionthar
Чіонтар (річка)
Chionthar's Son
Чіонтаренко (корабель)
Chloe
Хлоя
Chondath
Кондат (країна)
Chorster
Чорстер
Chremy
Чремі
Chris
Кріс
Chromatic dragon
кольоровий дракон
Chromatic Orb
Хроматична куля (закляття)
Chrysoberyl Gem
хризоберил
Chult
Чалт (півострів)
Circlet
обруч (головний убір у вигляді кільця чи тіари)
Ciril
Циріл
Citadel
цитадель
Citadel of Many Arrows
Фортеця Безлічі Стріл
City of Coin
Місто Грошей (Аткатла)
City of Judgment
Місто Суду
City of Splendors
Пишне Місто (Глибоководдя)
City of the Dead
Місто Мертвих
Clair De'Lain
Клер Де’Лейн
Clairaudience
Ясночуття (закляття)
Claire
Клер
Clairvoyance
Яснобачення (закляття)
Clangeddin
Кленґеддін (карлицький бог битв та військової звитяги)
Clasp of Helm
Гелмова пряжка
Class Abilities
класові здібності
Class Feature
характеристики класу
Class Kit
класовий набір
Claws
Кігті
Clay Golem
глиняний ґолем
Claybelly
Глинопуз
Cleric
клірик (клас)
Cletus
Клетус
Cletus Bifflelips
Клетус Солодкогуб
Cloak
плащ
Cloak of Balduran
Плащ Балдурина
Cloak of Bravery
Плащ хоробрості
Cloak of Displacement
Плащ зміщення
Cloak of Elvenkind
Ельфійський плащ
Cloak of Fear
Покров страху (закляття)
Cloak of Minor Arcana
Плащ малих чарів
Cloak of Non-Detection
Плащ зникнення
Cloak of Protection
Плащ захисту
Cloak of Reflection
Плащ відбивання
Cloak of the High Forest
Плащ Високого лісу
Cloak of the Sewers
Стічний плащ
Cloak of the Stars
Зоряний покрив
Cloakshadow
Тіневкритий (бог Баревар)
Cloakwood
Крий-ліс
Cloud Giant
небесний велет
Cloudkill
Убивча хмара (закляття)
Cloudpeaks
Хмарні Вершини (гори)
Clovista
Кловіста
Club
довбня
Coalition
Коаліція
Coast Way bridge
Прибережний міст
Coast Way Crossing
Прибережна переправа
Coastway
Прибережжя
Coastway crossing
Прибережна переправа
Cobalt Moss
кобальтовий мох
Col
Кол
Cold Lands
Холодні Землі
Cold Resistance
Опір холоду
Cold Wood
Холодний Ліс
Coldhearth
Холодне Полум'я
Collette
Коллетт
Color Spray
Бризки веселки (закляття)
Colquatle
Колкватл
Combat
бій (сфера заклять)
Combat abilities
бойові можливості (характеристика)
Cominda
Комінда
Command
Наказ (закляття)
Common tongue
загальна мова
Commoner
простолюд
Composite Long Bow
комбінований довгий лук
Concocter
Кухар (міконід)
Cone of Cold
Конус холоду (закляття)
Confusion
Збентеження (закляття)
Conjuration
чаклування (школа магії)
Conjure Lesser Air Elemental
Начаклувати слабкого повітряного елементаля
Conjure Lesser Earth Elemental
Начаклувати слабкого елементаля землі
Conjure Lesser Fire Elemental
Начаклувати слабкого вогняного елементаля
Conjurer
чаклун (спеціаліст із чаклування)
Connoly Finn
Коннолі Фінн
Constitution
тілобудова (характеристика персонажа)
Constitution Increase
Поліпшення тілобудови
Construct
спотвора (штучно створені істоти, ґолеми)
Contagion
Інфекція (закляття)
Contingency
Випадковість (закляття)
Copper Coronet
Мідна корона (корчма)
Cor
Кор
Cor Delryn
Кор Дельрин (батько Аномена)
Coran
Коран (ельф, злодій/боєць)
Cordell
Кордел
Cordyr
Кордир
Core Rules
класичний (рівень складності)
Corgeig Axehand
Корґайґ Сокирорукий
Corianna
Коріанна
Corinth
Коринт
Cormanthor
Кормантор (ельфійський ліс)
Cormyr
Кормир (країна)
Cormyrians
кормирці (жителі країни Кормир)
Corneil
Корніл
Cornugon
рогатий (підвид демонічних істот)
Cornugon's Revenge
Помста рогатого (обладунок)
Coroniir
Престоли (настільна гра про війну між королівствами)
Corporal Duncan
капрал Дункан
Corrupted Grove
Сплюндрований гай
Corsone
Корзон
Corthala
Кортала
Corvyr
Корвир
Corwin
Корвін (капітан, жінка)
Cory
Корі
Council of Four
Рада Чотирьох
Council of Lords
Рада Лордів
Council of Merchants
Купецька Рада
Council of Six
Рада Шістьох
Counting house
Рахункова палата
Courtesan
куртизанка
Cowled wizard
каптурник
Cragmoon
Креґмун
Crang
Кранґ
Crazyface
Дурномордий
Create Poisoned Arrows
Створити отруйні стріли
Create Shadows
Створити тіні
Credus
Кред
Creeping Doom
Повзуча смерть (закляття)
Crenshinibon
Креншінібон
Crimson Dawn
Багряний світанок
Crimson Death
Червона смерть (примарна істота)
Crintri
Крінтрі
Cripes
Крайпс
Crolus
Кролус
Crom Faeyr Scroll
Сувій Кром Феїра
Crommus
Кромус
Crommus's Capelet
Накидка Кромуса
Cromwell
Кромвель (карлик)
Crossbow
арбалет
Crown of Lies
Корона брехні
Crown Wars
Коронні Війни
Crumbling Skeleton
крихкий кістяк
Crusade
кампанія (також похід або священний похід)
Crusader
кампанієць
Crusader Archer
кампанієць-лучник
Crusader Cleric
Кампанієць-клірик
Crusader Deserter
кампанієць-дезертир
Crusader Elite
елітний кампанієць
Crusader Mage
кампанієць-маг
Crusader Recruit
кампанієць-новобранець
crushing
розтрощення (тип ушкоджень)
Crying God
Бог Сліз (Ілматер, бог страждань)
Crypt Crawler
склеповий повзун (істота)
Cryshana Fireglen
Кришана Вогнеділ
Crystal sphere
кришталева сфера
Cuchol
Кучол
Cudgel of Montgomer
Колик Монтґомера
Cult Archer
культовий лучник
Cult Assassin
культовий убивця
Cultist
культист
Cure Blindness
Лікування сліпоти
Cure Critical Wounds
Зцілення критичних ран
Cure Deafness
Лікування глухоти
Cure Disease
Вилікувати від хвороби (вміння)
Cure Light Wounds
Зцілення легких ран
Cure Medium Wounds
Зцілення середніх поранень (закляття)
Cure poison
Вилікувати від отрути
Cure Serious Wounds
Зцілення серйозних поранень (закляття)
Cure Wound
Зцілення ран
Cursed Berserking
Проклята несамовитість (меч)
Cursed Lord
Проклятий Володар
Cursed Ring of Slight Monsterism
Проклятий перстень слабкого монстеризму
Cursed Scroll
Проклятий сувій
Cursed Scroll of Ailment
Проклятий сувій нездужання
Cursed Scroll of Clumsiness
Проклятий сувій незграбності
Cursed Scroll of Foolishness
Проклятий сувій дурості
Cursed Scroll of Petrification
Проклятий сувій скам'яніння
Cursed Scroll of Stupidity
Проклятий сувій тупості
Cursed Scroll of Summon Monster
Проклятий сувій виклику чудовиська
Cursed Scroll of Ugliness
Проклятий сувій огидності
Cursed Scroll of Weakness
Проклятий сувій слабкості
Curstwerds of Muraan
Керстверди з Мураану
Cutter
Різун
Cutthroat
Головоріз (меч)
Cuvieronius
Кувіроній
Cyclope
циклоп
Cynosure
Провідна зоря
Cyrdemac
Цирдемак
Cyric
Цирік (божество)
Cyricists
цирікісти (послідовники Циріка)
Cyrrollalee
Цирроллалі (божество гостинності)
Cythandria
Цитандрія